Brancheforening for røgfrie produkter

Vi vil fremme viden om røgfrie nikotinprodukter og give de 700.000 danske rygere muligheden for at vælge produkter med et skadesreducerende potentiale som alternativ til cigaretter.

· Nikotin er vanedannende. For nogle er det vanskeligt at stoppe.

· Nikotin skal ikke bruges af personer under 18 år.

· Gravide skal ikke bruge nikotin.

ÅBENT BREV TIL DEN SUNDHEDSINTERESSEREDE DANSKER

Konsekvenserne af rygning presser sundhedsvæsenet. Det kan vi gøre noget ved med bedre forebyggelse.

Juridisk notat om udelukkelse af Nikotinbranchen.

Fem forslag til bedre håndhævelse af eksisterende lovgivning

Der skal slås meget hårdere ned på salg af både ulovlige og lovlige nikotinprodukter til unge under 18 år. Nikotinbranchen vil styrke lovhåndhævelsen og bidrage til at løse problemet med fem forslag.

1

Højere bødestraffe

Konsekvensen skal være større, hvis forhandlere enten fanges i at sælge nikotinprodukter til unge under 18, eller sælger illegale nikotinprodukter. Bødestraffen i dag er for lille. Eksempelvis betaler man kun 10.000 kroner i bøde, hvis man har en hel container med ulovlige puff bars med samme smagsvariant. Nikotinbranchen foreslår derfor markant højere bødestraffe.

2

Hårdere straf ved gentagne lovbrud

Når forhandlere gentagne gange bryder gældende lov og sælger nikotinprodukter til unge under 18 år, bør det have markant større konsekvenser. Derfor foreslår Nikotinbranchen, at Sikkerhedsstyrelsen ved gentagne lovbrud skal kunne fratage forhandlere deres mulighed for at sælge produkter, som er underlagt salgsaldersgrænser.

3

Digitalt alderstjek

Både De Samvirkende Købmænd, HK Handel og andre relevante aktører har, ligesom Nikotinbranchen, råbt op om behovet for digital hjælp til bedre håndhævelse af gældende salgsaldersgrænser. Det vil hjælpe butiksmedarbejdere, så de kun skal spørge om ID, når kunden betaler kontant, eller hvis der er anden begrundet mistanke om forsøg på omgåelse af loven.

4

Styrk myndighederne

Sikkerhedsstyrelsen har brug for flere midler og friere rammer til at håndhæve loven uden at involvere politiet. Ulovlige produkter som puff bars kan identificeres ved razziaer, men ulovligt salg til mindreårige må afsløres ved brug af mystery shoppers. Derfor skal loven også udvides, så det bliver muligt at tage mystery shoppere i brug.

5

Indfør mystery shoppers

Nikotinbranchen foreslår, at loven skal give mulighed for brug af mystery shoppers, som er et effektivt værktøj til at afsløre salg til mindreårige.

VORES MÆRKESAGER

Nikotin er et nydelsesprodukt

Vi mener, at voksne skal have adgang til et nikotinprodukt uden røg. Muligheden for at forbruge nikotin er en afgørende faktor for at få rygere til at lægge cigaretterne på hylden og vælge et mindre sundhedsskadeligt produkt.

Vi er samtidigt helt ærlige om, at nikotin er stærkt afhængighedsskabende. Derfor er det afgørende for os, at de røgfrie produkter kun bruges af voksne, der har truffet en beslutning på et oplyst grundlag.

Færre danske rygere

Vi ved fra vores nordiske nabolande Sverige og Norge, at tilstedeværelsen af røgfrie produkter er det mest effektive middel til at reducere antallet af rygere. En million svenskere har brugt snus i mere end en generation, så vi kender langtidseffekterne – og en af dem er Europas laveste antal rygere! Også i Norge falder antallet af rygere, og færre nye kommer til.

I Danmark vil røgfrie nikotinprodukter være en del af løsningen på det folkesundhedsmæssige problem, som tobaksrygning udgør i dag, og sikre, at vi når målsætningen om et røgfrit Danmark i 2030.

Børn og unge under 18 år skal ikke kunne købe nikotinprodukter

Nikotin er et nydelsesmiddel for voksne. Vores produkter er ikke for børn, og vi bakker derfor helhjertet op om aldersgrænsen på 18 år for at købe røgfrie nikotinprodukter. Branchen gik forrest og satte aldersbegrænsning på produkterne og instruerede forhandlere i ikke at sælge til unge under 18 år, før det blev et lovkrav. Vi støtter op om Røgfri Skoletid, der forbyder brugen af nikotinprodukter på skoler og ungdomsuddannelser.

Vi samarbejder meget gerne med politikere, myndigheder og andre organisationer om tiltag, der skal forhindre, at børn køber eller benytter nikotinprodukter. Vi foreslår bl.a. aldersgodkendelse via kreditkort, obligatorisk NemId i alle onlinebutikker og en øget indsats for at lukke ned for ulovligt, privat salg på sociale medier.

Forebyggelse skal baseres på videnskab - også når det gælder nikotin

Nikotindebatten i Danmark bærer ofte præg af manglende viden om produkternes skadereducerende potentiale i forhold til tobaksrygning og om langtidseffekterne ved brug af røgfrie nikotinprodukter. Færre danskere rygere, der sælges færre cigaretter, og flere erstatter røgen med røgfrie nikotinprodukter.

Det er en positiv udvikling, og den bør bakkes op af en forebyggelsesstrategi, der bygger på videnskabelig evidens fra de danske sundhedsmyndigheder og erfaringer fra vores nordiske nabolande. Forebyggelsesdebatten er alt for vigtig til at blive taget på et grundlag af utilstrækkelig viden.

OM NIKOTINBRANCHEN

Nikotinbranchen er en brancheforening, der arbejder for at reducere tobaksrygnings negative konsekvenser for folkesundheden markant ved at tilbyde røgfrie nikotinprodukter. Vores medlemmer er BAT Denmark A/S, Philip Morris International Denmark og Skruf Snus AB. 

Vi arbejder for at udbrede viden om røgfrie nikotinprodukters skadesreducerende potentiale og for at bringe røgfrie alternativer ind i den offentlige debat om rygning. 

Røgfrie nikotinprodukter er en del af løsningen på det folkesundhedsmæssige problem, som tobaksrygning udgør i dag. Forebyggelsesstrategien bør anerkende røgfrie nikotinprodukters rolle som en realistisk vej til at nå målet om en røgfri generation i 2030.

Inger Schroll-Fleischer, direktør

inger-scroll-fleischer

PRESSEMEDDELELSER

Nikotinproducenter: Vi har en vej til færre rygere

14. juni 2021

PERSONDATAPOLITIK

Klik til højre for at læse mere om vores persondatapolitik

Følg Nikotinbranchen

nb-logo

© 2021 - Nikotinbranchen. All rights reserved.

Kontakt

Direktør Inger Schroll-Fleischer
Tlf +45 22 65 09 19
isf@nikotinbranchen.dk

Adresse

Industriens Hus
H. C. Andersens Blvd. 18
1553 København
CVR 42402419

· Nikotin er vanedannende. For nogle er det vanskeligt at stoppe.
· Nikotin skal ikke bruges af personer under 18 år.

· Gravide og ammende skal ikke bruge nikotin.
· Personer med forhøjet blodtryk bør ikke bruge nikotin.